Betonfabriek-Langhout-BV
Slider tekst

Kwalitatief hoogstaande producten, in diverse formaten, kleuren en structuren.

B.V. Betonfabriek v/h Gebr. Langhout houdt zich bezig met het produceren van betontegels voor de groothandel. Met een klein team van vakmensen zijn wij in staat om zeer flexibel en klantgericht te werken. Wij zijn in staat om met moderne tegelpersen een kwalitatief hoogstaand product te produceren in diverse formaten, kleuren en structuren. Ons assortiment is geheel gericht op de inrichting van trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen.

Lees Meer Offerte Aanvragen

Langhout Betonfabriek logo
Langhout Betonfabriek
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV (KvK nummer: 34056406), Leimuiderdijk 64, 1435CT Rijsenhout (www.langhoutbeton.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling;
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV  verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Autobedrijf Kruiskamp.
Daarnaast gebruikt Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. 
Met de “derden” waar Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. 

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Facebook

Cookies

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
   
 • Analytics cookies :  Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@langhout-beton.nl  
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Wijzigingen

Betonfabriek v/h Gebrs. Langhout BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. 
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.langhoutbeton.nl

Langhout Betonfabriek logo
Langhout Betonfabriek

Instagram

@langhout_beton